Arduino Dersleri

1 Mesafe ölçme kodu

const int TRIG = 8;
const int ECHO = 12;

long GECIKME;
float MESAFE;

void setup() 
{
 pinMode(TRIG, OUTPUT); 
 pinMode(ECHO, INPUT);
  
 Serial.begin(9600); 
}
void loop() {
 digitalWrite(TRIG, LOW);
 delayMicroseconds(2);

 digitalWrite(TRIG, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(TRIG, LOW);

 GECIKME = pulseIn(ECHO, HIGH);

 MESAFE = GECIKME * 0.034 / 2;
 
 Serial.print("MESAFE : ");
 Serial.print(MESAFE);
 Serial.println(" CM"); 
}

LED YAKMA VE SÖNDÜRME KODU


void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 
 pinMode(9,OUTPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 
 digitalWrite(9, 1); // digitalWrite(9, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(9, 0); // digitalWrite(9, LOW);
 delay(500);

 
}

LCD EKRAN YAZI YAMA KODU


#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C EKRAN(0x27,16,2); // 0x3F

void setup()
{
 EKRAN.init();            
 EKRAN.backlight();
 EKRAN.setCursor(0,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");
 EKRAN.setCursor(0,1);
 EKRAN.print("BEN EMRE..."); 
}

void loop()
{
 int BEKLEME_SURESI = 500;
 
 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(0,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(1,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(2,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(3,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(4,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(5,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(6,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(7,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(8,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(9,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(10,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(11,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(12,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(13,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(14,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);

 EKRAN.clear();
 EKRAN.setCursor(15,0);    // (SUTUN, SATIR)
 EKRAN.print("MERHABA DUNYA");

 delay(BEKLEME_SURESI);
}

SERVO MOTOR KULLANIMI

#include <Servo.h>

Servo SERVO_MOTOR; 

void setup() {
 SERVO_MOTOR.attach(9); 
}

void loop() {
   
 SERVO_MOTOR.write(0);         
 delay(500);

 SERVO_MOTOR.write(90);         
 delay(500);

 SERVO_MOTOR.write(180);         
 delay(500);
}

POTONSİYOMETRE KULLANIM

#include <Servo.h>

Servo SERVO_MOTOR;

int POT_DEGER, SERVO_DEGER;

void setup() {
 SERVO_MOTOR.attach(9); 
}

void loop() {
   
 POT_DEGER = analogRead(A0);
 SERVO_DEGER = map(POT_DEGER, 0,1023, 0,180);

 SERVO_MOTOR.write(SERVO_DEGER);
}

BLUETOOTH İLE ARABA KONTROL KODU

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bt_iletisim(0, 1);

const int sol_ileri= 8;
const int sol_geri =9;
const int sol_hiz =10;

const int sag_ileri= 13;
const int sag_geri= 12;
const int sag_hiz =11;

int motorlar_hiz = 255;
byte son_islem;

void setup()
{
 pinMode(sol_ileri, OUTPUT);
 pinMode(sag_ileri, OUTPUT);
 pinMode(sol_geri, OUTPUT);
 pinMode(sag_geri, OUTPUT);
 pinMode(sol_hiz, OUTPUT);
 pinMode(sag_hiz, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);
 bt_iletisim.begin(9600);
}

void loop()
{
 // if (!!Serial.available()){
 if (bt_iletisim.available())
 {
  char data = bt_iletisim.read();
  Serial.println(data);

  if (data == '1')
  {
   dur();
   delay(10);
   ileri();
   son_islem = 1;
  }
  else if (data == '2')
  {
   dur();
   delay(10);
   geri();
   son_islem = 2;
  }
  else if (data == '3')
  {
   dur();
   delay(10);
   sol();
   son_islem = 3;
  }
  else if (data == '4')
  {
   dur();
   delay(10);
   sag();
   son_islem = 4;
  }
  else if (data == '6')
  {
   dur();
  }
  else if (data == '0')
  {
   motorlar_hiz = motorlar_hiz + 25;
   if (motorlar_hiz > 255)
   {
    motorlar_hiz = 255;
   }
   Serial.print("motorlar hiz");
   Serial.println(motorlar_hiz);
   son_isleme_devam_et();
  }
  else if (data == '5')
  {
   motorlar_hiz = motorlar_hiz - 25;
   if (motorlar_hiz < 0)
   {
    motorlar_hiz = 0;
   }
   Serial.print("motorlar hiz= ");
   Serial.println(motorlar_hiz);
   son_isleme_devam_et();
  }
 }
}
//}
void ileri()
{
 digitalWrite(sol_ileri, 1);
 digitalWrite(sag_ileri, 1);
 digitalWrite(sol_geri, 0);
 digitalWrite(sag_geri, 0);
 analogWrite(sol_hiz, motorlar_hiz);
 analogWrite(sag_hiz, motorlar_hiz);
}

void geri()
{
 digitalWrite(sol_ileri, 0);
 digitalWrite(sag_ileri, 0);
 digitalWrite(sol_geri, 1);
 digitalWrite(sag_geri, 1);
 analogWrite(sol_hiz, motorlar_hiz);
 analogWrite(sag_hiz, motorlar_hiz);
}

void sol()
{
 digitalWrite(sol_ileri, 1);
 digitalWrite(sag_ileri, 0);
 digitalWrite(sol_geri, 0);
 digitalWrite(sag_geri, 1);
 analogWrite(sol_hiz, motorlar_hiz);
 analogWrite(sag_hiz, motorlar_hiz);
}

void sag()
{
 digitalWrite(sol_ileri, 0);
 digitalWrite(sag_ileri, 1);
 digitalWrite(sol_geri, 1);
 digitalWrite(sag_geri, 0);
 analogWrite(sol_hiz, motorlar_hiz);
 analogWrite(sag_hiz, motorlar_hiz);
}
void dur()
{
 digitalWrite(sol_ileri, 0);
 digitalWrite(sag_ileri, 0);
 digitalWrite(sol_geri, 0);
 digitalWrite(sag_geri, 0);
 analogWrite(sol_hiz, 0);
 analogWrite(sag_hiz, 0);
}

void son_isleme_devam_et()
{
 if (son_islem == 1)
 {
  ileri();
 }
 else if (son_islem == 2)
 {
  geri();
 }
 else if (son_islem == 3)
 {
  sol();
 }
 else if (son_islem == 4)
 {
  sag();
 }
}