Arduino ile en kolay robot kol yapımı

Arduino ile robot kol yapabilirsiniz. Bunun için size 4 tane servomotor 1 tane arduino 1 tane breadboard 1 tane hc06 bluetooth gerekli ayrıcıa robot kol iskeleti satın almalısınız.( 3d yazıcı ile yapabildiğiniz gibi internetten de hazır bulabilirsiniz.)

#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo1,myservo2,myservo4,myservo5;
int bluetoothTx = 10;
int bluetoothRx = 11;

byte birinci_motor=0;
byte govde_motor=90;
byte ikinci_motor=90;

SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
void setup()
{
 myservo1.attach(2); //bağlı olduğu pinler
 myservo2.attach(3);
 myservo4.attach(4);
 myservo5.attach(5);
 Serial.begin(9600);
 bluetooth.begin(9600);
}
void loop()
{
 if(bluetooth.available()> 0 )
 {
int servopos = bluetooth.read();//bluetooth veri okması için tanımanıyor
Serial.println(servopos);//artık veri alabiliriz
myservo4.write(govde_motor); //yukarı aşağı için kullanılan servo motorlar
myservo5.write(180-govde_motor); 
if(servopos==52)//uygulamadan alınan veriler//serial porttan okutup değerleri buraya girdik
{

if(birinci_motor<10){ birinci_motor=birinci_motor+1; }else{ birinci_motor=birinci_motor+10;}
Serial.println(birinci_motor);//bu şekilde android uygulamadan verileri alıp ona göre işlem yapabilirsiniz.
myservo1.write(birinci_motor); 
if(birinci_motor>180) { birinci_motor=170; }
delay(10); 
}


if(servopos==50)
{
if(birinci_motor<10){
birinci_motor=birinci_motor-1; 
}else{
birinci_motor=birinci_motor-10;
}
myservo1.write(birinci_motor); 
if(birinci_motor<1)
{
   birinci_motor=1;
   }
   delay(10); 
  }

//dört ve beş 

 if(servopos==51)
  {
   govde_motor=govde_motor+10;
    myservo4.write(govde_motor); 
   myservo5.write(180-govde_motor); 
 if(govde_motor>180){
  govde_motor=180;
 }
    Serial.println(govde_motor);

 delay(10); 
  }


 if(servopos==53)
  {
   govde_motor=govde_motor-10;
  
   myservo4.write(govde_motor); 
    myservo5.write(180-govde_motor); 
   
   if(govde_motor<70){
   govde_motor=70;
   }
   Serial.println(govde_motor);

 delay(10); 
  
  }
if(servopos==54) {
   ikinci_motor=ikinci_motor-10;
   myservo2.write(ikinci_motor); 
   
   if(ikinci_motor<10)
   {
   ikinci_motor=10;
   }
   delay(10); 
  }   if(servopos==55)
  {
   ikinci_motor=ikinci_motor+10;
   myservo2.write(ikinci_motor); 
   
   if(ikinci_motor>180)
   {
   ikinci_motor=180;
   }
   delay(10); 
  }
  
 }
 
}

Bu basit arduino kod ile de robotunuzu kodlayabilirsiniz.

arduino dosyasını buradan alabilirsiniz Telefon uygulamasını

https://www.indirbak.net/p/android-arduino-bluetooth-controller

buradan indirebilirsiniz.

Önerilen...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir