Kan Grubunuz ile Kalp Krizi Riski

Kan grubunuz ile kalp krizi arasında bağlantı var mı diye sorabilirsiniz. Yapılan araştırmaya göre varmış.Araştırmalar, A tipi kan gruplarından birine sahip kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının diğer kan gruplarına sahip kişilere kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kan Grubu ve Kalp Krizi

Kan grupları, kırmızı kan hücrelerimizin yüzeyinde bulunan zengin çeşitlilikteki kimyasalları tanımlar. En bilinenleri arasında, AB olarak birlikte, A veya B olarak ayrı ayrı bulunabilen veya O olarak hiç bulunmayan A ve B olarak adlandırılanlar vardır.

Bu ana kan grupları içinde bile, sorumlu genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanan ince varyasyonlar vardır.

Geçen yıl yayınlanan bir çalışmada, genom bilimi araştırmacıları A1 alt grubu geni ile erken başlangıçlı inme arasında net bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Araştırmacılar, inme geçirmiş yaklaşık 17.000 kişiyi ve inme geçirmemiş yaklaşık 600.000 kontrolü içeren 48 genetik çalışmadan elde edilen verileri derledi. Tüm katılımcılar 18 ila 59 yaşları arasındaydı.

Genom çapında yapılan bir araştırma, daha erken inme riskiyle güçlü bir şekilde ilişkili iki konum ortaya çıkardı. Bunlardan biri kan grubu genlerinin bulunduğu nokta ile çakışıyordu.

Belirli kan grubu genlerinin ikinci bir analizi, genomu A grubunun bir varyasyonunu kodlayan kişilerin, diğer kan gruplarından oluşan bir popülasyona kıyasla 60 yaşından önce felç geçirme şansının yüzde 16 daha yüksek olduğunu buldu.

O1 grubu genine sahip olanlar için risk yüzde 12 daha düşüktü.

Bununla birlikte araştırmacılar, A grubu kana sahip kişilerde ek inme riskinin küçük olduğunu, bu nedenle bu grupta ekstra dikkat veya taramaya gerek olmadığını belirtmiştir.

Maryland Üniversitesi’nden kıdemli yazar ve vasküler nörolog Steven Kittner, “A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz” dedi.

“Ancak bunun muhtemelen trombositler ve kan damarlarını kaplayan hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörlerinin yanı sıra kan pıhtılarının gelişiminde rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle de bir ilgisi var.”

Çalışma bulguları endişe verici görünse de – kan grubunun erken inme riskini değiştirebileceği – bu sonuçları bir bağlama oturtalım.

ABD’de her yıl 800.000’den az kişi inme geçirmektedir. Bu olayların çoğu – her dört kişiden yaklaşık üçü – 65 yaş ve üzeri kişilerde meydana gelmekte ve 55 yaşından sonra risk her on yılda bir ikiye katlanmaktadır.

Ayrıca, çalışmaya dahil edilen kişiler Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya, Pakistan ve Avustralya’da yaşamakta olup, Avrupa kökenli olmayan kişiler katılımcıların yalnızca yüzde 35’ini oluşturmaktadır. Gelecekte daha çeşitli bir örneklemle yapılacak çalışmalar, sonuçların önemini netleştirmeye yardımcı olabilir.

Kittner, “Artan inme riskinin mekanizmalarını açıklığa kavuşturmak için daha fazla takip çalışmasına ihtiyacımız olduğu açıktır” dedi.

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu da 60 yaşından önce inme geçiren kişilerle 60 yaşından sonra inme geçiren kişilerin karşılaştırılmasıdır.

Araştırmacılar bunun için 60 yaşın üzerinde inme geçirmiş yaklaşık 9.300 kişiden ve 60 yaşın üzerinde inme geçirmemiş yaklaşık 25.000 kontrol grubundan oluşan bir veri seti kullandılar.

A tipi kan grubundaki artmış inme riskinin geç başlangıçlı inme grubunda önemsiz hale geldiğini bulmuşlardır; bu da yaşamın erken dönemlerinde meydana gelen inmelerin daha sonra meydana gelenlere kıyasla farklı bir mekanizmaya sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Yazarlar, genç insanlarda felçlerin arterlerde yağ birikiminden (ateroskleroz adı verilen bir süreç) kaynaklanma olasılığının daha düşük olduğunu ve pıhtı oluşumuyla ilgili faktörlerden kaynaklanma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Çalışma ayrıca B tipi kana sahip kişilerin, yaşlarına bakılmaksızın inme geçirmeyen kontrollere kıyasla inme geçirme olasılıklarının yaklaşık yüzde 11 daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.

Önceki çalışmalar, genomun ‘ABO lokusu’ olarak adlandırılan kan grubunu kodlayan kısmının, kan akışını kısıtlayan koroner arter kireçlenmesi ve kalp krizi ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

A ve B kan gruplarının genetik dizilimi de venöz tromboz olarak adlandırılan damarlarda kan pıhtılaşması riskinin biraz daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Bu makale Neurology’de yayımlanmıştır.

Önerilen...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir