Muhyiddin İbnü’l-Arabî

Muhyiddin İbnü’l-Arabi, 28 Temmuz 1165’te Mursiye (Murcia), Endülüs’te doğdu.

Sekiz yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye’ye geldi. Ailesi Arap Tayy kabilesine mensuptu. Akrabaları arasında tasavvufî bilgilere sahip kimseler vardı.

İsminin sonunda yer alan el-Hâtimî et-Tâî, onun cömertliği ve hayırseverliğiyle ün kazanmış olan Taî kabilesine mensup Adî b. Hâtim et-Taî’nin kardeşi Abdullah b. Hâtîm et-Taî’nin soyundan geldiğini göstermektedir.

Türkiye için Devleti Aliye diye bahsediyor. Suriyeden gelen vatandaşların Türkiyeyi yıkmak için yapılan çalışmalardan olacağını başarız olduktan sonra Suriye Türkiyeye katılacakmış. ve Bulgarlar müslüman olunca tıp alanında çok ilerliyecekler ve insan ömrünü uzatacaklarmış.

Endülüs’te bir süre daha kaldıktan sonra çıktığı seyahatte Şam, Bağdad ve Mekke’ye giderek orada bulunan tanınmış âlim ve şeyhlerle görüşmeler yaptı. Babası, kendisinde bir değişiklik olduğunu fark ederek İbnü’l-Arabî ile görüşmek isteyen filozof İbn Rüşd’e ondan bahsetmişti.

İbn Rüşd, gerçek bilginin akıl yoluyla elde edildiğini savunurken İbnü’l-Arabî; gerçek bilginin sadece aklımızdan vücuda gelmediğine, böyle bir bilginin daha çok tasavvuf yoluyla elde edilebileceğine inanıyordu.

Daha sonra Sufizmi benimsedi ve hayatını manevî yola adadı.

İbnü’l-Arabî, kendisine “Manevî annenim ve dünyevî annenin ışığıyım” diyen Kordovalı Fatma adında 95 yaşından büyük bir kadına hizmet etti. Takvası ve tevekkülü ile bilinen bu kadın, kendisi üzerinde de oldukça büyük bir etki bırakmıştı.

21 tane kitabı var. Bu kitaplarının okunmasını öneriyor. Avrupa birliğinin dağılacağını Polonya’dan kaynaklı bir sebepten olacakmış.

Atatürkün zemzem ile yıkanıp Osmanlıdan sonra Devleti Aliyeyi kuracağını söylüyor.

TÜRKÇE’YE ÇEVRİLEN ESERLERİ:

Fususu’l Hikem (2006), Füsusu’l-Hikem Hikmetlerin Özü (2007), Günümüz İnsanına Fusüsu’l-Hikem (2009, 216), Fütuhat-ı Mekkiyye (Çev. Ekrem Demirli, 2010), Füsusu’l-Hikem (Çev. Tahir Meriç, 2013).

Kaynakça:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhyiddin_%C4%B0bn%C3%BC%27l-Arab%C3%AE

biyografya.com/biyografi/19423

Önerilen...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir