isa

0

Barabbas toplum nedir

Barabbas toplumu kötülük üreten toplumlara denir. Nasıl yani diye soracaksınız şimdi. Anlatalım.Barabbas, Hz. İsa yakalandığı zaman, hücre arkadaşıymış. Barabbas, katil, ırz düşmanı,hırsız, haydut bir adammış....